семинар-практикум

Будівництво 2017: законодавче та нормативне забезпечення будівельної діяльності

Отраслевые тренинги →  Строительство, девелопмент
Город проведения:
Киев
Адрес проведения:
ул. Михайловская 1/3, отель "Казацкий", этаж 2
Предыдущие даты проведения:
19 — 20 сентября 2017
Компания-организатор:
Тренеры:
Связанные мероприятия:

Мероприятие состоялось
 
Продолжительность: 16 ч. (2 дн.)
Стоимость участия:
2950 грн.

Один день 1950 гр-н, За 2-го учасника знижка – 5%, за 3-го та кожного наступного – 10%. Знижки для постійних клієнтів!

 
Связаться с менеджером компании-организатора по телефону:
(067) 318-23-78

Цель семинара-практикума

Новий Закон «Про державну реєстрацію речових прав на Нерухоме майно та їх обтяжень». Новий Порядок держреєстрації прав на нерухомість, КМУ від 23.08.2016. Новий Закон по Спрощеної процедурі здачі в експлуатацію об’єктів. Новий Закон «Про регулювання містобудівної діяльності». Новий Закон про Децентралізації архітектурно-будівельного контролю.

Программа семинара-практикума

Блок 1. Будівництво: кошторисне нормування

1. Практика визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки за обсяги виконаних робіт, у тому числі порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку (на зведення розбирання титульних тимчасових будівель та споруд, утримання служби замовника тощо).

2. Перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах. Необхідність коригування кошторисної частини проектів будівництва та перезатвердження проектів будівництва..
3. Форми звітних документів у вітзичняному законодавстві та за проформами ФІДІК.
4. Концептуальні засади механізму визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення.

5. Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання та устаткування.
6. Порядок розробки ресурсних кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, а також на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які відсутні в діючій базі.
7. Будівництво: об’єкти-аналоги. Правила складання та використання.

Блок 2. Документація — нові вимоги до складу та змісту.

1. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» — нові вимоги до складу та змісту проектної документації. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.
2. Внесено зміни до порядку затверджених проектів будівництва і проведення їх експертизи.

3. Визначення класу наслідків та категорії складності об’єкту будівництва.
Оптимізація категорії складності. Практичні питання, приклади розрахунків. Рекомендації.
- Хто розраховує категорію складності об’єкта будівництва та хто перевіряє цей розрахунок?
- Відповідальність щодо категорії складності, класу наслідків (відповідальності). Доказова база.
- Порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності.

- Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва — кожного будинку, будівлі, споруди.
- Категорія складності об’єкта будівництва — кожного будинку будівлі, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної споруди окремо або комплексу об’єктів будівництва.
- Категорія складності об’єкта реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або нового будівництва.

- Категорія складності об’єкта або частини існуючого об’єкта без повного призупинення його використання за функціональним призначенням.
- Категорія складності об’єктів поточного ремонту.
- Розрахунок обсягу можливого економічного збитку.
- Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – зміни примітки А2.
- Особливості розрахунку класу наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.
- Роль «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відповідальності) а також при визначенні вартості проектних робіт.

4. Будівництво: практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007).
Новий ДСТУ «Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві».

5. Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (ДСТУ Б Д.1.1−7:2013).

5.1. Зміна №1 та Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?
- Застосування усереднених відсоткових показників для визначення вартості проектуваня до вартості будівельних робіт.
- Відшкодування витрат генерального проектувальника.
- Визначення вартості проектування об’єктів невиробничого та виробничого призначення проектних робіт лінійних об’єктів.

5.2. Зміна №1 – визначення вартості проектування інших об’єктів.
- Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації.
- Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.
- Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.
- Розрахунок коефіцієнта для визначення ціни тендерної пропозиції — відмінили.
- Використання Збірників часів Радянського Союзу.

- Вартість експертизи проектної документації (Зміна №2), хто виконує експертизу.
- Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи.
- Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт калькуляційним методом. (чи змінилися індекси 7,77 та показник вартості 355 грн. в розрахунку на 1 люд. день?) Зміна №1, Зміна №2.
- Визначення вартості робіт за формою № 3−П (зміни та уточнення).

6. Порядок оформлення (завдання на коригування, експертиза, затвердження) скоригованої кошторисної документації.

Блок 3. Договірні відносини у будівництві в 2016р.

1. Новый ДСТУ по договорам подряда.
2. Генподряд. Нюансы взаимоотношений «подрядчик-субподрядчик». (существенные условия договора подряда, принцип генподряда, гарантийные сроки и скрытые дефекты, твердая и динамичная цена, контроль за исполнением договора подряда, внутренняя и внешняя служба заказчика, влияние изменений в проектную документацию и нарушение сроков финансирования строительства, анализ типичных ошибок)..

3. Договор на выполнение проектных и проектно-изыскательских работ (анализ порядка исполнения основных обязательств сторона по договору, имущественные и неимущественные авторские права на проект, порядок их передачи и последствия нарушения, порядок согласования проектной документации — на ком лежит ответственность, ошибки проектанта — распределение ответственности, применение государственных штрафных санкций).

4. Договор авторского надзора: существенные условия и ответственность.

5. Управление проектом (правовая суть договора, смешанный характер, анализ возможных правоотношений, содержащихся в договоре, распределение ответственности между заказчиком и исполнителем).

6. Договор совместной деятельности (правовая суть и особенности договора совместной деятельности, его регистрация, распределение обязательств между сторонами, неравноправие участников, ведение общих дел и распределение площади после ввода объекта в эксплуатацию, признание договора совместной деятельности недействительным).

7. Договор купли-продажи и предварительный договор (регистрация прав по договору купли-продажи, договор с отлагательными условиями и отсрочкой платежа, спорные моменты перехода права собственности по договору, сопутствующие расходы и налогообложение, определение экспертной стоимости в новых условиях).

8. Определение экспертной стоимости в новых условиях.
9. Инвестиционный договор (случаи применения, порядок регистрации иностранных инвестиций, передача имущественных прав, оформление права собственности).

10. Договор ипотеки (основные требования финансовых учреждений к правовому статусу объекта недвижимости, практика признания недействительными договоров залога и вывод из ипотеки, реконструкция объекта ипотеки и возможная ответственность ипотекодателя, практические механизмы применения санкций к ипотекодателю, существенные условия договора ипотеки).
11. Продажа объектов недвижимости по договорам Поручения, Комиссии, Агентским договорам,особенности налогообложения.

Блок 4. Ліцензування в будівництві.

1. Порядок проведення перевірок ліцензіатів, нові ліцензійні умови, оновлений список робіт, електронна система ліцензування.
2. Нові форми заяв на отримання, переоформлення, анулювання, видачу дублікату ліцензії, внесення змін в перелік робіт.
3. Дозвільна документація у будівництві. Етапи змін.
4. Експертиза у будівництві. Особливості проведення комплексної експертизи, експертизи з напрямками. Оформлення результатів. Порядок усунення зауважень експерта.

5. Посилення відповідальності юридичних та фізичних осіб у сфері містобудівної діяльності. Види відповідальності та з якого моменту вона виникає. Факти, що свідчать про наявність підстав щодо притягнення до відповідальності.
6. Децентралізація архітектурно-будівельного контролю: які повноваження передаються; як відбувається передача повноважень на місця; ким і як здійснюється архітектурно-будівельний контроль, архітектурно-будівельний нагляд (що це?); штрафні санкції для посадових осіб інспекції за порушення містобудівного законодавства, здійснення дозвільних процедур після децентралізації.
7. Мораторій на перевірки. Чи може ДАБІ здійснювати контрольні функції? Чи розповсюджується він на об’єкти будівництва.

Блок 5. Реформи і нові законодавчі ініціативи щодо внесення змін в містобудівне законодавство.

1. Скасування розподілу на категорії складності об’єктів будівництва.
2. Будівництво: нова система дозвільних процедур.
3. Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт.

ДЕНЬ №2

Блок 1. Реформи і законодавчі ініціативи в сфері містобудівної діяльності

Що змінилося в оформленні дозвільної документації? Адаптація будівельної реформи 2016. Перехідний період. Зміни в системі реєстрації майнових прав.

1. Останні зміни в законодавство. Проблеми перехідного періоду
- Будівництво 2016: загальний звід законодавства 2016. Система нормативних актів.
Особливості застосування будівельних норм і стандартів.
- Нові положення і тенденції в регулюванні будівельної діяльності в Україні.
- Дозвільна процедура у будівництві (етапи проходження). Як змінилося поняття вихідних даних, що в них входить?

2. Термінологія та порядок застосування в договорах. Правовий статус об’єктів в залежності від його назви.
3. Регулювання будівельної діяльності в Україні. Нові положення і тенденції.
Основні питання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Державний архітектурно-будівельний нагляд. Децентралізація.

4. Діяльність реформованого ДАБК в перехідний період і як її реалізують структурні підрозділи. Мораторій на перевірки. Чи поширюється на об’єкти будівництва. Чи може ДАБК здійснювати контрольні функції.
5. Ліквідація Державної реєстраційної служби.
6. Новий статус БТІ. Технічна інвентаризація побудованих об’єктів будівництва. Розбираємо зміни в порядок здійснення технічної інвентаризації.

7. Технічне обстеження та паспортизація об’єктів прийнятих в експлуатацію (як планується здійснювати і контролювати).
8. Ліцензування будівельної діяльності: плановані зміни. Нові форми заяв, переоформлення, анулювання, видача дублікатів, анесеніе змін до переліку робіт. Сертифікація.
9. Аналіз останніх ініціатив Мінрегіонбуду.

10. Останні зміни в Законах про Містобудівною і архітектурну діяльність, планування і забудову територій.
Які зміни очікуються найближчим часом?

11. Містобудівна документація. Окремі види містобудівної документації.
- Генеральний план населеного пункту, як головний вид містобудівної документації.
і інформація з генерального плану для забудовників.
- Планування територій. Рівні планування територій.
- План зонування. Детальний план території. Як розробляються. Що таке функціональні зони. Які види функціональних зон існують. Проблемні моменти.
- Співвідношення зонування (зонінгу) і цільового призначення землі. Проблемні моменти.
- Містобудівна моніторинг і кадастр — особливості проведення та функціонування.
- Громадські слухання.

12. Вихідні дані.
- Містобудівні умови і обмеження для будівництва, поняття, порядок отримання. Роз’яснення проблемних моментів.
- Містобудівне обґрунтування та технічні умови.
- Порядок отримання містобудівних умов та обмежень для будівництва.
- Технічні умови: порядок отримання, основні проблеми.
- Завдання на проектування. Особливості та порядок отримання.

Блок 2. Будівництво 2016: нові процедури і правила.

Дозвільна процедура. Передача функцій на місцеву владу. Державний контроль.
Нові 2015/2016 і Заплановані зміни 2016!

1. Архітектурно-будівельний нагляд. Органи і їх повноваження органів місцевої влади.
2. Архітектурно-будівельний контроль. Повноваження держави і функції контролю. ДАБК на рівні державних функцій.
3. Підготовчі роботи: що до них відноситься, яка процедура узгодження? Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт.
Порядок отримання дозвільних документів на виконання підготовчих і будівельних робіт та введення об’єктів будівництва в експлуатацію.

4. Кінець повідомним обов’язків забудовника перед місцевою радою, пожежниками, інспекцією.
5. Будівництво: спрощена процедура будівництва (житлових, садових, дачних будинків). Будівельний паспорт (порядок отримання, варіанти використання).

6. Будівельні роботи.
- Декларації, отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
- Зміни порядку отримання прав на будівельні роботи.
- Останні зміни в формах і порядку заповнення.
- Зменшення причин відмови в реєстрації та видачі документів на місцевому рівні.
- Зміни порядку отримання прав на експлуатацію об’єктів.

7. Проектна документація на будівництво. Стадії проектування.
- Останні зміни в порядку розробки проектної документації.
- Розбираємо ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

8. Визначення категорії складності об’єкта будівництва. Процедура і особливості в світлі останніх змін.
9. Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію.
- Проблемні моменти. Умови в залежності від категорії складності.
- Порядок заповнення документів відповідно до постанови КМУ.

10. Плата в фонд Пайового участі і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
- Співвідношення пайового внеску до зобов’язань зі сплати коштів до цільового фонду та передачі житла.
Дійсність цих зобов’язань в нових умовах, судова практика.
- Правила на кожному місцевому рівні. Індивідуальні умови.
- Питання передачі мереж побудованих за кордоном земельних ділянок.

11. Підключення до мереж побудованих об’єктів. Новації в регулюванні підключення мереж
12. Об’єкт незавершеного будівництва. Статус і можливі шляхи придбання об’єкта незавершеного будівництва в 2015р.

13. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФ).
- Процедура розміщення, порядок установки і демонтажу.
- Новий порядок відповідно до наказу Мінрегіонбуду та ЖКГ.

14. Спрощена процедура будівництва (МАФ, приватні будинки). Будівельний паспорт (варіанти використання і порядок отримання).
15. Порядок переведення садових (дачних) будинків в житлові. Постанова КМУ №321.
16. Порядок проведення технічної інвентаризації.
- Стан інвентарних справ.
- Передача інвентарних справ органам місцевого самоврядування.
- Контроль за обміром суб’єктів технічної інвентаризації.
- Технічна інвентаризація побудованих об’єктів будівництва.
- Ризики власника.

17. Експертиза в будівництві: коли проведення є обов’язковим, які підприємства можуть її виконувати (критерії відбору).
18. Будівельна амністія за новим порядком здачі в експлуатацію наказу Мінбуду №79.
У чому сенс наказу, проблеми та ризики власника самобуду.
19. Введення в експлуатацію в судовому порядку: можливості, наслідки. Розбираємо судову практику: що можна, а що не можна оформити в судовому порядку.

20. Можливі заходи відповідальності учасників будівельної діяльності.
Порядок накладення фінансових і адміністративних санкцій, їх оскарження, аналіз судової практики.
21. Нові правила реєстрації прав на нерухоме майно!

Блок 3. Зміни системи реєстрації майнових прав на об’єкти нерухомості.

Нові реформи. Нові суб’єкти реєстрації. Ризики і захист прав власності.
1. Змінені органи реєстрації, їх повноваження і сфера діяльності. Банки, нотаріуси, реєстратори Мін’юсту, реєстратори місцевої влади.
2. Спрощення реєстраційних процедур. Пакет документів, що подаються на реєстрацію.
3. Особливості регулювання земельних відносин для оформлення прав власності.
4. Нові можливості отримання інформації з реєстру в 2016 р
5. Реєстрація прав власності на новозбудовані та реконструйовані об’єкти нерухомого майна — нові зміни в 2016р.

Блок 4. Ліцензовані і сертифіковані виконавці.

1. Вибір проектувальника. Договірне права у взаєминах між замовником і проектантом. Сертифікація послуг з проектування.
- Будівництво: розробка проектної документації згідно ДСТНУ щодо визначення класу наслідків і категорії складності об’єкта).
- ДБН А.2.2-3-2014. Порядок застосування.
- Авторський нагляд. Проблеми передачі, основні законодавчі колізії та норми. Договірне право.

2. Експертиза в будівництві. Обов’язкове застосування. Критерії відбору. Оформлення результатів експертизи.
3. Підрядник (субпідрядник). Ліцензування окремих видів робіт. Хто такий замовник, чи відрізняється він від забудовника, і чи можна передати його функції? Законодавство. Розподіл штрафних санкцій між учасниками будівництва.
4. Договору на виконання послуг з проектування, підряду. Основні нюанси і умови.

Блок 5. Земля в будівництві — відправна точка.

1. Правовий статус земельних ділянок. Процедури отримання, переходу прав, наявність кадастрового номера і їх реєстрація в реєстрах.
2. Новий порядок продажу прав на державні та комунальні землі.
3. Право власності та користування землею під об’єктами нерухомості (момент виникнення і переходу, проблема кордонів, суперечки між суб’єктами).

4. Сервітут, супрефіцій і емфітевзис: проблему примусового встановлення, можливості встановлення на землях державної і комунальної власності, порушення прав нового власника, проблеми реєстрації.
5. Останні віяння трактування цільового призначення (ЦН), категорії, основного цільового призначення та функціонального призначення земельної ділянки.

6. Основні ризики договорів оренди на землю: типові помилки, що впливають на недійсність договору, реєстрація договору і права оренди землі, основні суперечки щодо нарахування та сплати орендної плати, порядок примусового зміни і розірвання договорів оренди, судова практика, наслідки користування земельною ділянкою після закінчення терміну дії договору оренди, співоренда.

7. Функції і компетенція місцевих органів влади при наданні прав на землю.
Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності. Що змінилося в 2015 році?

Блок 6. Об’єкт незавершеного будівництва (ОНБ): визнання права власності, оборот, заставу.

1. Документи, що підтверджують статус об’єкта незавершеного будівництва.
2. Замовник та власник об’єкта незавершеного будівництва: можливі відмінності.
3. Договір купівлі продажу ОНБ.
4. Особливості придбання ОНБ на аукціоні.
5. Передача функцій замовника і прав на підставі інвестиційного договору.

Блок 7. Перевірка об’єкта нерухомості перед його придбанням.

1. Джерела інформації, правила аналізу.
2. Судові рішення як правовстановлюючий документ на нерухомість.

Блок 8. Управління об’єктом нерухомості.

1. Економічна і правова суть управління майном, відмінності від управління проектом.
2. Форма і істотні умови договору управління об’єктом нерухомості.
3. Можливі формули розподілу прибутку між власником та управителем.

4. Управління об’єктом нерухомості, який є предметом договору застави.
5. Обмежені можливості звернення стягнення на майно, передане в заставу.
6. Відповідальність управителя і порядок припинення договору.

Блок 9. Особливості оформлення самовільно побудованих об’єктів (судовий і позасудовий порядки).
1. Практика і особливості легалізації перепланувань.

Блок 10. ВАСУ (Пленуми 2015/2016 років). Узагальнена судова практика у спорах в сфері містобудування та архітектурної діяльності.


Форма обратной связи


Введите Вашу контактную информацию и в ближайшее время с Вами свяжется менеджер-консультант.

Заполнение формы не накладывает на Вас никаких обязательств.

Введите имя
Укажите Вашу фамилию
Укажите компанию
Укажите Вашу должность
Укажите свой телефон
Укажите адрес электронной почты
Да, я хочу получать еженедельную рассылку новостей.
 Добавить примечание

Информация, которая передается посредством этой анкеты, конфиденциальна и не подлежит передаче третьим лицам.
bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГИЯ: Стратегия, Маркетинг, Изменения, Финансы, Персонал, Качество, ИТ
АКТУАЛЬНО: Новости, События, Тенденції, Интервью, Бизнес-образование, Комментарии, Рецензії, Консалтинг
СЕРВИСЫ: Бизнес-книги, Работа, Семинары, Форумы, Глоссарий, Цитаты, Рейтинги, Ресурсы, Статьи партнеров
ПРОЕКТЫ: Блог, Видео, Визия, Визионеры, Бизнес-проза, Бизнес-юмор

Страница Management.com.ua в Facebook    Отслеживать нас в Twitter    Подписться на RSS    Почтовая рассылка


Copyright © 2001-2017, Management.com.ua
Портал создан и поддерживается STRATEGIC