семинар

Створення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів

Менеджмент →  Управление качеством
Город проведения:
Киев
Адрес проведения:
Гостиница "Мир", проспект Голосеевский, 70
Предыдущие даты проведения:
14 — 15 сентября 2017
Компания-организатор:
Мероприятие состоялось
 
Продолжительность: 2 дн.
Стоимость участия:
3600 грн.

7% скидки при оплате за 30 дней до начала. 5% скидки - за 15 дней.

Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно

 
Связаться с менеджером компании-организатора по телефону:
(044) 501-28-69

Программа семинара

I блок. Введення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів за європейськими принципами.

1. Новий Закон України № 2042 від 18.05.2017 р. «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (набрання чинності 04.04.2018 р.):
- Запровадження дієвої системи контролю безпечності харчової продукції;
 - Організація державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу – Держпродспоживслужби. Повноваження контролюючих органів;
 - Комплексні перевірки. Здійснення перевірок оператора потужностей без попередження. Спрощена процедура отримання дозволу на позапланову перевірку.
- Затверджено єдині форми актів для державних інспекторів під час здійснення  перевірок (Накази Мінагрополітики № 41 та № 42 від 06.02.2017 р.);
- Нові підходи до здійснення державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів;
- Документи, якими повинні супроводжуватися харчові продукти, які ввозяться на митну територію України. Вимоги до оформлення документів;
- Чіткість та однозначність у визначені відповідальності операторів ринку за порушення вимог законодавства у сфері обігу харчових продуктів.
2. Проблеми, які виникають у сфері безпечності харчової продукції, та обговорення практичних питань щодо їх вирішення.
3. Правила контролю продуктів тваринного походження (свіже м'ясо, рибні продукти, сире молоко, морепродукти і т.д.). Документи, які мають супроводжувати ці види продукції в обігу.
4. Основні положення нового Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII: 
- Скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС;
Нові права та обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг харчову продукцію;
- Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості;
- Якими документами повинна супроводжуватися харчова продукція?
5. Новий харчовий продукт – алгоритми виходу на ринок. Перехід від загальних нормативів у законодавстві до «власних» нормативів виробника.
6. Законодавчі вимоги до показників безпеки харчових продуктів.
7. Імпорт харчових продуктів. Вимоги щодо безпечності та супровідної документації.
8. Вимоги законодавства ЄС щодо імпорту харчової продукції:
- отримання дозволу на експорт української продукції;
- отримання «Єврономеру» для експорту продукції;
- роз’яснення щодо Сертифікату здоров’я на харчові продукти нетваринного походження (Health Certificate). Держпродспоживслужба затвердила бланк сертифікату 08.07.2016 року.
9. Діяльність виробничих лабораторій. З 10.02.2016 р. – відміна атестації виробничих технологічних лабораторій. Що робити лабораторії, в якої немає ще акредитації, а термін дії атестації вже закінчується?
10. Санітарне законодавство України, яке слід брати до уваги при встановлені параметрів безпечності продукції:
- Втрата чинності актів санітарного законодавства. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р. Що робити?
- Наказ МОЗ України № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;
- Наказ МОЗ України № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;
- Наказ МОЗ України № 1140 «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
- Наказ МОЗ України № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;
- Наказ МОЗ України № 694 «Про затвердження Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його якості»;

II блок. Увага! Обов’язковість впровадження системи НАССР. За її відсутність з 20.09.2017 року настає відповідальність операторів ринку.

1. Виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів (НАССР):
1.1. Базові законодавчі та правові вимоги щодо впровадження системи НАССР в Україні;
1.2. Який стандарт вибрати? Чи обов’язково потрібно проводити сертифікацію системи? Особливості впровадження НАССР у закладах громадського харчування. Застосування спрощеного підходу та галузеві настанови;
1.3. Практичні поради щодо впровадження системи НАССР;
1.4. Державний контроль НАССР із застосуванням чек-листів;
1.5. Проблеми та невідповідності, які часто виникають під час розробки та впровадження системи НАССР на практиці;
1.6. Вимоги до перехресного забруднення. Боротьба зі шкідниками;
1.7. Планування перевірки підготовленості до надзвичайних ситуацій та реагування на них;
1.8. Керування невідповідністю, зокрема вилучення/ відкликання продукції з ринку;
1.9. Підготовка підприємств до перевірок інспекторами Держпродспожив-служби (уніфікований акт перевірки системи НАССР);
1.10. Відповідальність та штрафні санкції за відсутність системи НАССР.
2. Впровадження системи НАССР.
2.1. Історія створення системи НАССР.
2.2. Чим відрізняється НАССР від ISO 22000? 
2.3. Етапи розроблення та впровадження системи НАССР ( ISO 22000) на підприємствах різних галузей господарювання:
a. Підготовчий етап: діагностичний аудит інфраструктури підприємства у відповідності ISO/TS 22002-1. Створення групи НАССР та її навчання вимогам ПРИНЦИПАМ НАССР;
b. Розроблення документів системи НАССР: описів сировини та готових продуктів, програм передумов, операційних програм, планів НАССР, методик, настанов. Приклади пакетів документів для різних галузей;
c. Підготовка внутрішніх аудиторів;
d. Впровадження системи НАССР: проведення внутрішніх аудитів, ведення документації, записів, щоденні перевірки системи НАССР, валідація системи НАССР, проведення засідань групи НАССР, валідація системи ПРОСТЕЖУВАНОСТІ, аналіз з боку вищого керівництва щодо безпечності харчових продуктів;
e. Сертифікація системи НАССР (за необхідності). Підготовка та участь у сертифікаційному аудиті.
2.4. Що таке GFSI та FSSC 22000? Сертифікація майбутнього. Вимоги гіпермаркетів та торгівельних мереж.
2.5. Що дає впровадження системи НАССР?
3. Обов’язкове впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу» за міжнародними стандартами на харчовому виробництві (за вимогами Регламентів ЄС № 178/2002 - «головний харчовий закон ЄС» та №852/2004).
3.1. Практична реалізація, корисні поради та відповідальність за порушення вимог забезпечення простежуваності.

III блок. Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції.
1. Наказ МОЗ України № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів» (набрав чинності 20.08.2015 року). Основні відмінності та пояснення актуальних питань роботи щодо цього документу.
2. Перелік санітарно-мікробіологічних показників у харчових продуктах, термінологія та визначення, загальні вимоги. Перевірка за мікробіологічними критеріями.
3. Вимоги до досліджень (випробувань) та відбору зразків харчових продуктів.
4. Заходи щодо усунення при незадовільних результатах дослідження.
5. Критерії безпечності харчових продуктів.
6. Гігієнічні критерії технологічного процесу.
7. Система оцінки мікробіологічних ризиків.
8. Актуальні питання проведення лабораторних досліджень харчових продуктів за мікробіологічними та бактеріологічними показниками.
9. Нормативи безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Контроль за чотирма групами мікроорганізмів: санітарно-показові, до яких відносять мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) і бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в тому числі Е. coli; потенційно-патогенні мікроорганізми, до групи яких входять S. aureus, бактерії роду Proteus, В. cereus і сульфітредукуючі клостридії; нормування та контроль патогенних мікроорганізмів - сальмонела і L. monocytogenes; мікроорганізми псування - плісеневі гриби, дріжджі та молочнокислі мікроорганізми;
10. Особливості мікробіологічних критеріїв безпеки харчових продуктів в країнах Євросоюзу.
11. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2073/2005 Витяг з Європейського Парламенту та Ради від 15.11.2005 року про мікробіологічні критерії для харчових продуктів.

IV блок. Перехід на європейську модель стандартизації. Основні вимоги до операторів ринку харчових продуктів. Технічні умови України. 


1. Реалізаціїя положень нового Закону України «Про стандартизацію».
2. Необхідність переходу на європейську модель стандартизації.
3. Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відпо-відальності виробника.
4. Зміни та новини щодо санітарного законодавства України.
5. Процедура розробки і порядок отримання висновку на нормативну документацію; порядок отримання висновку на готову продукцію; процедура погодження ново-розробленої продукції.
6. Вимоги до маркування харчових продуктів. Формування назви продукту. Мова маркування.
7. Якими нормативними документами можна керуватися при встановлені вимог до маркування харчової продукції. Мова нормативних документів.
8. Технічні умови України. Особливості їх застосування на сучасному виробництві.
9. Зміни законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови розробки і перевірки технічних умов. З 13 січня 2016 року надано чинності стандарту: СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ».
10. Новий порядок запровадження у виробництво ТУ.
11. Чи потрібно погоджувати ТУ? У чому полягають переваги погоджених з компе-тентними органами ТУ?
12. Чи мають юридичну силу незареєстровані ТУ?
13. База даних «Технічні умови України». Які ТУ вносяться в базу та з якою метою.
Розробка та обіг харчової продукції.
14. Основні етапи, які необхідно пройти при розробці нових видів продукції.
15. Документи, які повинні супроводжувати харчову продукцію в обігу згідно нового Закону України № 1602-VII. Товарно – транспортна накладна. Декларація виробника.
16. Види технологічних інструкцій. Правила розроблення, оформлення та вимоги до змісту технологічних інструкцій, рецептур.
Поживна та енергетична цінність харчових продуктів.
17. Порядок розрахунку поживної та енергетичної цінності харчових продуктів.  Інформування споживача у маркуванні про поживні властивості продукту та його енергетичну цінність.
18. Європейські вимоги до надання споживачам інформації про поживні властивості продукту (згідно з вимогами Регламенту №1169/2011 Європарламенту та Ради від 25.10.2011р.). Спеціальні визначення поживної цінності продуктів згідно з регламентом.

V блок. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (Постанова КМУ № 1193 від 16.12.2015 р.) 
Зміни до Технічного Регламенту (Постанова КМУ № 23 від 18.01.2017 року)

1. Який товар вважається фасованим. 
2. Вимоги до фасованих товарів згідно з Технічним регламентом.
3. Чи обов’язково на кожну фасовану одиницю продукції наносити знак відповідності ?
4. Яким чином та за якими умовами здійснюється контроль за фактичним вмістом упакованої одиниці у оператора ринку?
5. За яких умов дозволяється маркування фасованої продукції знаком відповідності ?
6. Способи позначення номінальної кількості продукції на маркуванні; вимоги до упакованих одиниць продукції тощо.
7. Чи слід приводити у відповідність до вимог Технічного регламенту допустимі відхилення, які встановлені у нормативних документах на готову продукцію?
8. Порядок здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць. В якому нормативному документі встановлена процедура визначення фактичного вмісту упакованих одиниць?
9. Вимоги до маркування та вимоги до кількості фасованого товару в упаковках, що зазначені у національних стандартах: ДСТУ OIML R 87:2012, ДСТУ OIML R 79:2012. Загальні принципи процедури перевіряння.
10. Роз’яснення щодо застосування методів метрологічного контролю на відповідність вимогам Технічного регламенту на конкретних прикладах.

Дополнительная информация

Ранняя регистрация

При оплате за 30 дней до начала мероприятия предоставляется скидка 7%. При оплате за 15 дней до начала скидка 5%.

Групповые скидки

Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

Скидки по ранней и групповой регистрации суммируются.

В стоимость участия входит

— участие в мероприятии 
— сборник материалов
— сертификат об участии 
— кофе-брейк
— обед в ресторане
— обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером

Регламент мероприятия

  9.00 -  9.30   Регистрация участников
  9.30 - 11.30  Программа мероприятия
11.30 - 12.00  Кофе-пауза
12.00 - 14.30  Программа мероприятия
13.30 - 14.15  Обед
14.15 - 17.30  Программа мероприятия


Форма обратной связи


Введите Вашу контактную информацию и в ближайшее время с Вами свяжется менеджер-консультант.

Заполнение формы не накладывает на Вас никаких обязательств.

Введите имя
Укажите Вашу фамилию
Укажите компанию
Укажите Вашу должность
Укажите свой телефон
Укажите адрес электронной почты
Да, я хочу получать еженедельную рассылку новостей.
 Добавить примечание

Информация, которая передается посредством этой анкеты, конфиденциальна и не подлежит передаче третьим лицам.
bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГИЯ: Стратегия, Маркетинг, Изменения, Финансы, Персонал, Качество, ИТ
АКТУАЛЬНО: Новости, События, Тенденції, Интервью, Бизнес-образование, Комментарии, Рецензії, Консалтинг
СЕРВИСЫ: Бизнес-книги, Работа, Семинары, Форумы, Глоссарий, Цитаты, Рейтинги, Ресурсы, Статьи партнеров
ПРОЕКТЫ: Блог, Видео, Визия, Визионеры, Бизнес-проза, Бизнес-юмор

Страница Management.com.ua в Facebook    Отслеживать нас в Twitter    Подписться на RSS    Почтовая рассылка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал создан и поддерживается STRATEGIC