семинар

Трансфертное ценообразование. Подготовка отчета. Документация. Анализ всех изменений. Разработка новой стратегии и тактики обоснования ТЦО на 2017

Бухгалтерский учет и аудит →  Основы бух.учета
Город проведения:
Киев
Адрес проведения:
ул. Михайловская 1/3, отель "Казацкий"
Предыдущие даты проведения:
22 сентября 2017
Компания-организатор:
Тренеры:
Мероприятие состоялось
 
Продолжительность: 1 дн.
Стоимость участия:
1500 грн.
Скидка при заказе с сайта:
— 5%

Скидка за 2-х участников: 5%, за 3-х и более – 10%!

 
Связаться с менеджером компании-организатора по телефону:
(044) 451-51-20

Программа семинара

Ключові зміни по ТЦО за 2017 рік (Закон № 1797 +)!

 1. — Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії пов’язаності.
 2. — Розширено види КО. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
 3. — Затверджено перелік ОПФ (Постанова КМУ №480). Очікувані зміни до Переліку НПЮ.
 4. — Порогові показники КО змінено (150 млн грн замість 50 млн грн – дохід. 10 млн грн замість 5 млн грн – обсяг КО за рік).
 5. — Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
 6. — Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного період / протягом попередніх декількох періодів).
 7. — Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
 8. — Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
 9. — Операції по придбанню/продажу послуг з низькою додатковою вартістю.
 10. — Зміни в методах ТЦО: метод чистого прибутку, принцип групування.
 11. — Уточнено показники рентабельності для 2 – 4 методів ТЦУ.
 12. — Запровадження принципу групування КО (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, НМА та інше),
 13. — розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.
 14. — Документація по ТЦО. Доповнено перелік інформації, яка має бути у Документації про КО (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
 15. — Розширено перелік джерел інформації (будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства; інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод).
 16. — При самостійному коригуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана.
 17. — Дату подання звіту про КО перенесено з 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним.
 18. — Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
 19. — Запроваджено нові штрафні санкції.
  • — Неподання звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.
  • — Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.
  • — Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.

ЗВІТ по ТЦО! Підготовка та перевірка звіту. Документація до ЗВІТУ по ТЦО. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені.

 1. — ЗВІТ по ТЦОЗвіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!
  • — Складання звіту. Аналіз зміненого Порядку, затвержденого Наказом МінФіну №8 (зміни від 28.04.2017р.).
  • — Приклад складання Звіту про контрольовані операції. Проблемні питання при заповненні.
  • — Відображення специфічних операцій у звіті про КО: 
   Проценти за позиками. Роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності. Можливість групування контрольованих операцій...
  • — Перевірка звіту по ТЦО.
  • — Документація та звіт: як підготувати самостійно
  • — Які документи потрібно мати?
 2. — Документація по ТЦО. Як підготувати без помилок та штрафів?
  • — Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦО.
  • — Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.
  • — Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
  • — Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦО.
  • — Документацію готують всі, але подають на запит.
  • — Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
  • — Пакет документації для цілей ТЦО, як підготувати функціональний аналіз.
 3. — Функціональний аналіз, економічний аналіз, політика ТЦО.  Аналіз ризиків.
  • — Як підготувати?
  • — Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО. 
  • — Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.
 4. — Корегування. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.
  • — Аналіз всіх змін законодавства по трансфертному ціноутворенню (ТЦО) за 2016 та 2017!
 5. — ! Повний аналіз змін Податкового кодексу та інших законодавчих актів.
 6. — Старі проблеми на новий лад:
  • — Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
  • — Специфіка для посередників при ТЦО.
  • — "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
  • — ТЦО 2017: під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 150 млн грн., а з 1 контрагентом від 10 млн грн. 
  • — Подача звіту, документів: що по новим правилам?
  • — Нові правила процесу проведення перевірок по ТЦО.
 7. — Пов’язані особи.
  • — Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
   Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
  • — Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
  • — Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
  • — Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.
  • — Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
  • — Право ДФС визначати пов’язаність через суд.
 8. — Контрольовані операції. Ідентифікація та їх визначення. Нові правила 2017!
  • — Зміни 2017 року! Зміни за 2016 та 2015.
  • — Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
  • — Визначення КО. Критеріївизнання контрольованих операцій.
  • — Визначення контрольованих операцій звужено до господарських операцій, що впливають на об’єкт оподаткування.
  • — Контроль лише щодо операції з нерезидентами. Внутрішні операції поза контролем.
  • — Операції з посередниками-нерезидентами. Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").
  • — ПДВ виключено з-під контролю, контролюється тільки ППП для цілей ТЦО.
  • — Нерезиденти. Перелік «Низько-податкових» юрисдикцій (НПЮ) від КМУ. 
   Очікувані зміни. З якої дати наберуть чинності. Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
   Чи застосовується ТЦО при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?
 9. — Співставні операції.
  • — Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
  • — Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
  • — Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
  • — Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
  • — Корегування для приведення операцій до рівня співставних.
  • — Практичні рекомендації.
 10. — Методи ТЦО.
  • — Аналіз кожного методу. Вибір сторони для дослідження.
  • — Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного по ТЦО).
  • — Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
  • — Пріорітетність методів ТЦО. Послідовність використання методів по ТЦО.
  • — Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
  • — Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
  • — Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
  • — Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
  • — Метод порівняльної контрольованої ціни– пріоритетний по відношенню до інших методів.
  • — Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Перелік бірж та біржового товару (Постанова КМУ №616), як застосовувати стосовно 2016 року.
  • — Зник критерій операції з «низько-податковими» юрисдикціями.
  • — Приклади застосування методів ТЦО до операцій.
   Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.
 11. — Діапазони. Зміни.
  • — Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
  • — Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
  • — Зміни. У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани, нижнього / верхнього квартиль при самостійному коригуванні, чи застосовується стосовно коригувань операцій 2016 року.
  • — Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура КМУ.
  • — Приклад побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
  • — Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.
  • — Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
   Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.
 12. — Джерела інформації по співставним операціям.
  • — Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
  • — Зник поділ на офіційні та неофіційні джерела. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦО.
  • — Використання офіційних джерел в 2015.
   Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANA,  AMADEUS тощо).
  • — Бази даних для ТЦО: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
  • — Внутрішні та зовнішні співставні операції.
  • — Цінові експертизи для цілей ТЦО.
  • — Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

Проблемні аспекти застосування ТЦО.

 1. — Планування ТЦО та мінімізація ризиків.
 2. — Внутрішня система контролю за ТЦО: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики. Корпоративна цінова політика.
 3. — Практичні рекомендації по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО. Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.
 4. — Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики.  "Виведення операції з-під ТЦО": законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.
 5. — Роз’яснення ДФСУ:
  • — Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.
  • — Погашення зобов’язання перед поручителем.
  • — Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.
  • — Майновий внесок до статутного капіталу.

Перевірки ТЦО. Контроль. Штрафи. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.
Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

 1. — Податкові перевірки ТЦО. Моніторинг.
  • — Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
  • — Підстави для перевірки: зміни. Порядок та особливості проведення.
   Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
  • — Результати перевірки. Нюанси.
  • — Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 2. — Судова практика по ТЦОПозитивна та негативна! Варіанти різної судової практики. Аналіз.
 3. — Моніторинг КО.
  • — Порядок проведення ДФС.
  • — Спостереження за цінами та умовами.
  • — Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
  • — Аналіз інформаційних джерел.
  • — Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.
 4. — Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.
 5. — Коригування. Самостійні, пропорційні, зворотні.
  • — Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
  • — Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
  • — Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?
  • — Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.
  • — Застосування до ЗЕД діяльності?
 6. — Погодження цін у контрольованих операціях.
  • — Процедура.
  • — Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
  • — Порядок узгодження цін затверджено Постановою КМУ.
  • — Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

Штрафні санкції. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила 2017!

 • — Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 • — За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.
 • — За помилки у Звіті, незадекларовані, невключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
 • — За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).
 • — Перехідний штраф в 1 грн, до чого застосовується.
 • — Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • — Застосування штрафних санкцій до КО 2015, 2016 та 2017 року!
 • — Специфічні ситуації.
Дополнительная информация

До вартості входить: лекції, консультації, відповіді на питання (в т.ч. індивідуальні), аналітичні матеріали, обід в ресторані, кава-брейки, набір ділових аксесуарів, сертифікат. 

Документ об окончании

По завершению мероприятия каждый участник получает сертификат


Форма обратной связи


Введите Вашу контактную информацию и в ближайшее время с Вами свяжется менеджер-консультант.

Заполнение формы не накладывает на Вас никаких обязательств.

Введите имя
Укажите Вашу фамилию
Укажите компанию
Укажите Вашу должность
Укажите свой телефон
Укажите адрес электронной почты
Да, я хочу получать еженедельную рассылку новостей.
 Добавить примечание

Информация, которая передается посредством этой анкеты, конфиденциальна и не подлежит передаче третьим лицам.
bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГИЯ: Стратегия, Маркетинг, Изменения, Финансы, Персонал, Качество, ИТ
АКТУАЛЬНО: Новости, События, Тенденції, Интервью, Бизнес-образование, Комментарии, Рецензії, Консалтинг
СЕРВИСЫ: Бизнес-книги, Работа, Семинары, Форумы, Глоссарий, Цитаты, Рейтинги, Ресурсы, Статьи партнеров
ПРОЕКТЫ: Блог, Видео, Визия, Визионеры, Бизнес-проза, Бизнес-юмор

Страница Management.com.ua в Facebook    Отслеживать нас в Twitter    Подписться на RSS    Почтовая рассылка


Copyright © 2001-2017, Management.com.ua
Портал создан и поддерживается STRATEGIC